Svea Isol - Tilläggsisolera vinden med lösull
LösullsisoleringSvea Isol KundtjänstKontakta Säljare Svea IsoleringOm Sveaisol och tilläggsisolering på vinden med IsoverTilläggsisolering
Svea Isol - InomhusklimatSPACEEnkel InstallationSPACEMaterialSPACEBra ekonomiSPACEMiljövänligt

Material
Isover är vår huvudleverantör av lösull.

   

Information

Inomhusklimat

Enkel installation

Material

Bra ekonomi

Miljövänligt

 
 

 

Isovers glasull är en ren lösull som ger klara fördelar för fastighetsägare. Lösullen är speciellt tillverkad för att med våra anpassade maskiner installeras på vindar och i snedtak.
Det är ren glasull, utan bindemedel, specialtillverkad för blåsning. Den behöver inga kemikalietillsatser för att förhindra brand.
Glas är ett ickehygroskopiskt material vilket innebär att det inte tar upp fukt från luften. Det är även ett oorganiskt material vilket gör att det inte kan mögla. Isoleringsförmågan kan alltså inte försämras av luftens fuktinnehåll.
Dessa fördelar kan inte något annat fyllnads-material uppfylla.

Vid val av isoleringsmaterial är det inte bara isolerförmågan som är av betydelse. Produkten ska också fungera med hänsyn till fukt och ljudisolerande egenskaper. Ur säkerhets-synpunkt är dess brandegenskaper mycket viktiga. Isover glasull har Euroklass A1, obrännbart material, den högsta brandklassen! Glasull har dessutom de goda egenskaperna att minska buller och att det inte blir några glipor och heller inget spill. Fördelarna med lösull är många. Arbetet går snabbt och ger ett mycket bra isolervärde. Lösullen sluter tätt i alla skrymslen och vrår så att inga köldbryggor uppstår.

CERTIFIKAT OCH TYPGODKÄNNANDEBEVIS

Isovers isolerprodukter för byggnader är CE-märkta i enlighet med EU:s Byggproduktdirektiv och europastandarden SS-EN 13162 eller typgodkända enligt Boverkets Byggregler. Många av Isovers CE-märkta produkter är dessutom underkastade en utökad kontroll inom Keymarksystemet. Isover har även typgodkännandebevis avseende konstruktionslösningar.

 

     
Isover Film Lösullsisolering VindenSvea Isol använder Lösullsisolering från Isover - Toppkvalitet till bästa pris!
Sidfot